Stručná historie

Vznik 2. přístavu vodních skautů MODRÁ FLOTILA – Nymburk

Nymburský skauting vznikl na počátku dvacátého století, nejstarší dochované dokumenty pochází z roku 1911. Středoškolský profesor Augustýn Šrámek, aktivní spolupracovník A. B. Svojsíka ustavil ze studentů místního reálného gymnazia první nymburský skautský oddíl. Za podpory rodičů vybudovali skauti na břehu Labe prostornou klubovnu pro dva oddíly (dívčí a chlapecký). Po zakladateli nymburského skautského hnutí obdržela jméno ŠRÁMKŮV SKAUTSKÝ DOMOV.

Šrámkův skautský domov

Zájem o činnost byl mimořádný a generace dvacátých let si vyžádala rozdělení na dva oddíly. Příležitost, kterou dávala řeka Labe vedla také k vytvoření samostatné skupiny vodních skautů.

Na letním táboře 2. oddílu v roce 1939 byla vytvořena tzv. Rádcovská družina, kde se připravovali skauti roverského věku k činovnické práci. Tato výběrová družina byla pojmenována MODRÁ FLOTILA.

Po násilném rozpuštění skautských letních táborů a zákazu další činnosti skautských oddílů německými okupanty sdružili se skauti roverského věku z 2. odd. do vytvořeného klubu Mladého hlasatele č. 17 717. Dále pokračovali ve své skautské činnosti. Jako středoškolští studenti, věnující se společným zájmům, daným dosavadní skautskou výchovou. V té době měli značnou podporu svých rodičů.

Tábor Pěkná na Šumavě – 1947
Vorvaň 1945

Rodiče jednoho člena klubu – Karla Rumla – Sergeje, nabídli této skautské družině podkrovní místnost v jejich rodinné vile jako klubovnu. Tato klubovna byla pojmenována TORTUGA dle historického korzárského ostrova svobody v Karibském moři. Skauti této družiny měli jako svou pracovní zájmovou činnost letecké a lodní modelářství. Klubovna byla nedaleko Labe a tak je modelářská práce brzy přivedla ke stavbě malých lodí od maňasu až ke kajakům. Dokonce i sestra Sergeje Eva Rumlová se rozhodla vybavit svůj dívčí oddíl pramicí. Tak vznikla na dvoře vedle Tortugy parádní pramice Hiawatha.

Řádově po třech letech se členové družiny rozhodli postavit kajutovou plachetnici až s 20m2 plachet. Tak vznikl VORVAŇ – Od té doby si začali říkat posádka VORVANĚ.

V závěrečném období války vedoucí celého druhého oddílu navázal spolupráci s nymburským Hasičským sborem a ze starších členů oddílu vytvořil tzv. Dispoziční četu (DČ). Ta prošla výcvikem protipožární a spojovací služby. Skauti od věku 17 let byli vyškoleni k obsluze a jízdě na motocyklech. DČ byla zapojena do spojovací ilegální sítě tak zvané Zpravodajské brigády.

Posádka Vorvaně, kresba Sergej

V období povstání Středočeského kraje proti okupantům od 2. 5. 1945 sloužila DČ jako ozbrojená jednotka – Stráž československého národního výboru v Nymburce. Koncem května 1945 obnovilo nymburské skautské středisko oficiálně svou činnost. Pro mimořádný zájem mladé generace o skautské hnutí byl vytvořen druhý oddíl a vznikl tak 2. přístav vodních skautů MODRÁ FLOTILA. TORTUGA se proměnila ve štábní místo přístavu, protože členové posádky VORVANĚ se stali činovníky přístavu.

Dispoziční četa, kresba Sergej

I po oficiálním zrušení skautské organizace JUNÁK komunistickou vládou v roce 1949 pokračovaly skupiny skautů 2. přístavu v aktivní činnosti s mládeží jako turistický oddíl Poutníci a starší vodáci ve sportovním kanoistickém oddílu Jednoty LOKOMOTIVA Nymburk. Vilu rodiny Rumlových zabralo město a celou ji použilo jako ubytovnu. Mimo dětí Evy a Karla se nikdo z rodiny Rumlových nedožil konce období normalizace 1989.

Do zdevastované vily přijeli Eva a Karel z emigrace na začátku roku 1990. Po vyřízení restituce oba dva jako skauti nadšenci velkoryse nabídli celou jejich rodinnou vilu s velkou zahradou skautskému hnutí. V roce 1993 tak začalo fungovat MEZINÁRODNÍ SKAUTSKÉ STŘEDISKO TORTUGA v Nymburce, které je od té doby oficiálním sídlem 2. přístavu Modré flotily Nymburk.

Tábor Orlík, 2010