Aktuality

Koronavirus – informace

Prohlášení ústředí k 5.10.2020

Lze očekávat, že skautský rok 2020/2021 s sebou přinese další výzvy vyvolané šířením covid-19. Níže zveřejněná doporučení mají napomoci tomu, aby pro vedoucí bylo snazší přijímat srozumitelná a proveditelná rozhodnutí směřující k vytváření bezpečného prostředí pro skautskou činnost a zároveň mohli své úsilí a energii věnovat konkrétnímu naplňování skautského poslání. Úkolem každé skautské vedoucí a vedoucího je minimalizovat riziko přenosu nákazy, s ohledem na zdraví skautek a skautů i jejich blízkých. Vřele doporučujeme věnovat energii i vstřícné komunikaci s rodiči, aby věděli, co od skautských akcí očekávat.

Doporučení se přiměřeně vztahují na běžnou oddílovou činnost, vzdělávací akce i na provoz skautských kluboven a základen. Jsou odvozena z obecně platných pravidel a z manuálu pro školy a školská zařízení a přiměřeně odrážení nařízení Ministerstva zdravotnictví a Vlády ČR. Obecně platná pravidla zveřejněná orgány státní správy jsou přirozeně nadřazena skautským doporučením. Jakmile se budou dále měnit s dopadem na běžnou skautskou činnost, budeme doporučení aktualizovat. Platnou verzi vždy najdete na www.skaut.cz/koronavirus

Aktualizace k 5. říjnu: Do aktualizované verze doporučení přibyla sdělení: Na jednotlivé akci uvnitř může být nejvýše 10 osob. Na jednotlivé akci venku může být nejvýše 20 osob.[Nařízení Vlády ČR s platností od 5. října 2020]

Nově, 2. října: 
Tímto opravujeme 24 hodin starou informaci odstupech. Po velké snaze jsme získali jiný výklad Ministerstva zdravotnictví, který je závazný a říká následující: 2 metry odstupu v novém nařízení pro hromadné akce znamenají 2 metry odstupu mezi skupinami, nikoli mezi jednotlivci ve skupině.“

Celostátní skautská koronavirová doporučení

aktualizovaná ke dni

  1. října 2020

Aktuální verzi doporučení najdete vždy na skaut.cz/koronavirus.
Dotazy můžete směřovat na koronavirus@skaut.cz.
Pro urgentní krizové situace: Skautská krizová linka (737 205 520).
Skautské činnosti se mohou účastnit pouze osoby
nevykazující příznaky jakéhokoliv infekčního
onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma,
dušnost, bolest v krku apod.).
Již není třeba čestné prohlášení.
Během akce je na místě, s přihlédnutím k věku
účastníků, upozorňovat na zvýšená hygienická
pravidla, mj. nekýchat do dlaní, nesdílet
jídelní nádobí nebo stravu (nepít z jedné lahve,
neukusovat z jednoho krajíce…).
Zahájení akce má být doprovázeno mytím rukou
nebo jejich dezinfekcí. Ruce je vhodné mýt v
průběhu akce častěji než obvykle. Podmínky pro
mytí nebo dezinfekci rukou mají být k dispozici
v průběhu celé akce. Používání společných
textilních ručníků je nevhodné.
Povrchy ve vnitřních prostorách mají být
dezinfikované, když se používají. Patří mezi ně
např. kliky dveří a oken, spínače světla, baterie
u umyvadel, stoly, židle apod. Dezinfekce povrchů
má proběhnout nejlépe před zahájením akce
(případně opakovaně v průběhu akce delší než
běžná schůzka).
Pokud je to smysluplné a proveditelné,
doporučujeme upřednostnit aktivity pod širým
nebem před aktivitami v budovách.
Pokud je to možné, doporučujeme větrat více
a častěji, než jste zvyklí.
Je na místě vyřadit aktivity s rizikem zvýšeného
přenosu kapének – zpěv v uzavřených prostorách,
„foukací“ hry apod.
Pokud je snadno dosažitelný odstup mezi
osobami, je na místě o něj usilovat.
Je na místě vést důslednou evidenci účasti na
akcích pro potřeby případného trasování nákazy.

Na jednotlivé akci uvnitř může být nejvýše
10 osob. Na jednotlivé akci venku může být
nejvýše 20 osob.
[Nařízení Vlády ČR s platností od 5. října 2020]

Je nařízeno nošení ochranných prostředků
dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb.
[Nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020]
Roušky by se měly stát součástí osobní výbavy na
každou skautskou akci. Vedoucí akce by měl mít
navíc v zásobě dostatečné množství roušek pro
řešení nečekané situace.
Je na místě omezit kontakt mezi družinami
a oddíly navzájem v situacích, kdy je to
rozumně proveditelné. Doporučujeme
upřednostňovat aktivity, kterých se účastní
pouze jedna družina nebo oddíl. V případě
kluboven s větším provozem vytvořit
srozumitelná místní pravidla.
Při zaznamenání příznaků infekčního
onemocnění v průběhu akce osobu okamžitě
izolovat, nasadit roušky a v případě dítěte co
nejrychleji předat rodičům. Rodiče požádat,
aby informovali lékaře.
Akce v budovách s přespáváním nebo s účastí
napříč regiony vyžadují větší pozornost ze strany
pořadatelů akcí i správců kluboven a základen
mj. v oblasti dezinfekce povrchů, větrání prostor,
dezinfekce rukou po použití hromadné dopravy,
případně i nošení roušek v exteriéru apod.
Sledovat oficiální „semafor“ MZČR, jestli
se nezměnila pravidla ve vašem regionu
a není nutné dodržovat nějaká státem daná
mimořádná opatření. Pravidla zveřejněná
orgány státní správy jsou přirozeně nadřazena
skautským doporučením.

Aktuální verzi doporučení najdete vždy na www.skaut.cz/koronavirus