Aktuality

Koronavirus – informace

Prohlášení ústředí k 10.09.2020

Aktualizace k 10. září: 
Do aktualizované verze doporučení přibyl odstavec: „Je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro skautské klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny skautské věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou skautskou činnost nevztahuje. [Nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020]“
Zároveň byly aktualizovány pasáže, které o rouškách uvnitř pojednávaly jako o volitelných.

Skautská koronavirová doporučení:

 • Skautské činnosti se mohou účastnit pouze osoby nevykazující příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění (mj. zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku apod.). Již není třeba čestné prohlášení.
 • Během akce je na místě, s přihlédnutím k věku účastníků, upozorňovat na zvýšená hygienická pravidla, mj. nekýchat do dlaní, nesdílet jídelní nádobí nebo stravu (nepít z jedné lahve, neukusovat z jednoho krajíce…).
 • Zahájení akce má být doprovázeno mytím rukou nebo jejich dezinfekcí. Ruce je vhodné mýt v průběhu akce častěji než obvykle. Podmínky pro mytí nebo dezinfekci rukou mají být k dispozici v průběhu celé akce. Používání společných textilních ručníků je nevhodné.
 • Povrchy ve vnitřních prostorách mají být dezinfikované, když se používají. Patří mezi ně např. kliky dveří a oken, spínače světla, baterie u umyvadel, stoly, židle apod. Dezinfekce povrchů má proběhnout nejlépe před zahájením akce (případně opakovaně v průběhu akce delší než běžná schůzka).
 • Pokud je to smysluplné a proveditelné, doporučujeme upřednostnit aktivity pod širým nebem před aktivitami v budovách.
 • Pokud je to možné, doporučujeme větrat více a častěji, než jste zvyklí.
 • Je na místě omezit aktivity s rizikem zvýšeného přenosu kapének – zpěv v uzavřených stísněných prostorách, „foukací“ hry apod.
 • Pokud je snadno dosažitelný odstup mezi osobami, je na místě o něj usilovat.
 • Je na místě omezit kontakt mezi družinami a oddíly navzájem v situacích, kdy je to rozumně proveditelné. Doporučujeme upřednostňovat aktivity, kterých se účastní pouze jedna družina nebo oddíl. V případě kluboven s větším provozem vytvořit srozumitelná místní pravidla.
 • Je nařízeno nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve vnitřních prostorách staveb. Nařízení platí i pro skautské klubovny, základny a podobné prostory, pro všechny skautské věkové kategorie. Žádná výjimka z tohoto nařízení se na běžnou skautskou činnost nevztahuje. [Nařízení Ministerstva zdravotnictví s platností od 10. září 2020]
 • Roušky by se měly stát součástí osobní výbavy na každou skautskou akci. Vedoucí akce by měl mít navíc v zásobě dostatečné množství roušek pro řešení nečekané situace.
 • Při zaznamenání příznaků infekčního onemocnění v průběhu akce osobu okamžitě izolovat, nasadit roušky a v případě dítěte co nejrychleji předat rodičům. Rodiče požádat, aby informovali lékaře.
 • Je na místě vést důslednou evidenci účasti na akcích pro potřeby případného trasování nákazy.
 • Akce větší než družinové a oddílové, akce v budovách s přespáváním nebo s účastí napříč regiony vyžadují větší pozornost ze strany pořadatelů akcí i správců kluboven a základen mj. v oblasti dezinfekce povrchů, větrání prostor, dezinfekce rukou po použití hromadné dopravy, úsilí o dodržování rozestupů, případně i nošení roušek v exteriéru apod.
 • Sledovat oficiální „semafor“ MZČR, jestli se nezměnila pravidla ve vašem regionu a není nutné dodržovat nějaká státem daná mimořádná opatření. Pravidla zveřejněná orgány státní správy jsou přirozeně nadřazena skautským doporučením.

Aktuální verzi doporučení najdete vždy na www.skaut.cz/koronavirus